Beo lửa 

Tên tiếng Anh
Asian golden cat


Tên khoa học
Catopuma temminckii


Đặc điểm nhận dạng
Bộ lông của beo lửa có màu nâu đỏ đến vàng ghi và không có đốm. Beo lửa có sọc trắng và đen trên mặt, phía dưới bụng có dải lông màu sáng kéo dài tới tận đuôi.

 

 

Mức độ bảo vệ
Công ước CITES: Phụ lục I
Nghị định 32/2006/NĐ-CP: nhóm IB

 

Mức độ bảo tồn

Sách đỏ IUCN: Sắp bị đe dọa (NT)

Sách đỏ Việt Nam: Nguy cấp (EN)

 

Vi phạm thường gặp
Beo lửa hay bị nuôi trái phép ở các vườn thú tư nhân.


Thông báo vi phạm