Là người Việt Nam, tôi thấy mình cần hành động để bảo vệ các loài tê giác. Bởi nhu cầu tiêu thụ sừng tê giác tại Việt Nam đã và đang gián tiếp gây ra nạn thảm sát tê giác tại Nam Phi.

Số người tham gia bình chọn
645
Lần bình chọn đầu tiên
Thứ ba, 09 Tháng 9 2014 15:47
Lần bình chọn cuối cùng
Thứ sáu, 21 Tháng 9 2018 18:05

Là người Việt Nam, tôi thấy mình cần hành động để bảo vệ các loài tê giác. Bởi nhu cầu tiêu thụ sừng tê giác tại Việt Nam đã và đang gián tiếp gây ra nạn thảm sát tê giác tại Nam Phi.

Lượt xem Phần trăm Biểu đồ
Đồng ý
629 97.5%
Không đồng ý
12 1.9%
Không chắc chắn
4 0.6%

anh-bia