Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/03/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

Nghị định 32 là  nghị định đầu tiên về bảo vệ động vật hoang dã của Việt Nam. Theo Nghị định này, các hành vi bao gồm săn bắn, vận chuyển, lưu trữ, quảng cáo, mua, bán và tiêu thụ các loài ĐVHD quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng hay các sản phẩm từ chúng là vi phạm pháp luật.

  • Nhóm IB bao gồm các loài nguy cấp và cực kỳ nguy cấp. Đối với các loài này, bất kỳ hình thức khai thác thương mại nào đều bị nghiêm cấm, các công trình với mục tiêu nghiên cứu khoa học và bảo tồn yêu cầu phải có giấy phép.
  • Nhóm IIB bao gồm các loài bị đe dọa và quý hiếm. Các chương trình với mục đích nghiên cứu khoa học, bảo tồn và khai thác thương mại các loài này yêu cầu phải có giấy phép.

Tham khảo nội dung chi tiết tại đây

Tìm hiểu thêm: Hệ thống văn bản pháp luật về bảo vệ ĐVHD

anh-bia