Sách đỏ IUCN

Sách đỏ IUCN liệt kê tình trạng bảo tồn và đa dạng của các loài động vật và thực vật trên thế giới. Tình trạng bảo tồn được xác định thông qua một quá trình kiểm nghiệm khoa học nghiêm ngặt, liên quan đến số lượng của các quần thể trong tự nhiên và các mối đe dọa đối với các quần thể đó. Các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đã góp phần vào khảo sát này.

 

  • Tuyệt chủng (EX) - không còn cá thể nào sót lại.
  • Tuyệt chủng trong tự nhiên (EW) - các cá thể của loài này chỉ còn được tìm thấy với số lượng rất ít trong sinh cảnh nhân tạo và phụ thuộc hoàn toàn vào chăm sóc của con người.
  • Cực kì nguy cấp (CR) - nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên rất cao.
  • Nguy cấp (EN) - nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên.
  • Sắp nguy cấp (VU) - nguy cơ rủi ro cao trong tự nhiên.
  • Sắp bị đe dọa (NT) - có khả năng bị đe dọa trong tương lai gần.
  • Ít quan tâm (LC) - nhóm có mức rủi ro thấp nhất, không đủ điều kiện nằm trong ngạch rủi ro.
  • Thiếu dữ liệu (DD) - Không đủ dữ liệu để đánh giá nguy cơ tuyệt chủng.
  • Không được đánh giá (NE) - Chưa có tiêu chí đánh giá

 


Tham khảo nội dung chi tiết tại http://www.iucnredlist.org/

Tìm hiểu thêm: Hệ thống văn bản pháp luật về bảo vệ ĐVHD

anh-bia