Cầy

Đặc điểm chung

Cầy có hình dáng bên ngoài tương đối giống họ mèo. Chúng thường có mõm dài và nhọn. Loài cầy có thể tiết ra mùi riêng, rất mạnh.

 

Cầy vòi đốm

Đọc thêm...

 

Cầy vòi mốc

Đọc thêm...

 
 

Cầy giông

Đọc thêm...

 

Cầy mực

caymucdaidien

Đọc thêm...