Cầy mực

caymucdaidien

 

Tên tiếng Anh
Binturong


Tên khoa học
Arctictis binturong

Đặc điểm nhận dạng
Toàn thân có bộ lông màu đen, dày và thô. Mặt có lông màu xám nhạt. Lông đuôi rậm rạp. Đuôi linh hoạt và có thể hoạt động như một chi thứ năm và dài gần bằng chiều dài của thân. Mắt nhỏ, tai nhỏ và tròn.

caymuc
Ảnh: CPCP, Chi cục, WAR


So sánh với các loài cầy khác

Mức độ bảo vệ

Nghị định 32/2006/NĐ-CP: Nhóm IB
Công ước CITES: Phụ lục III

Mức độ bảo tồn
Sách đỏ IUCN: Sắp nguy cấp (VU)
Sách đỏ Việt Nam: Nguy cấp (EN)

Vi phạm thường gặp
Cầy mực thường bị nuôi làm cảnh.

Thông báo vi phạm