Cầy vòi mốc

 

Tên tiếng Anh
Masked Palm Civet


Tên khoa học
Paguma larvata

Đặc điểm nhận dạng
Không giống như các loài cầy khác, cầy vòi mốc có màu nâu vàng hoặc xám, không có các đốm và sọc trên cơ thể, chỉ có một sọc trắng kéo dài từ trán xuống mũi.


So sánh với các loài cầy khác


Mức độ bảo vệ
Công ước CITES: Phụ lục III

 

Mức độ bảo tồn

Sách đỏ IUCN: Ít quan tâm (LC)


Vi phạm thường gặp
Cầy vòi mốc thường bị buôn bán để làm thức ăn.

Thông báo vi phạm