Gấu

Đặc điểm chung

Việt Nam có 2 loài gấu: gấu ngựa và gấu chó. Chúng đều có bộ lông màu đen và được phân biệt  bởi dải lông trước ngực.
 

Gấu ngựa

Đọc thêm...

 

Gấu chó

Đọc thêm...