Kỳ đà hoa

 

Tên tiếng Anh
Water monitor lizard


Tên khoa học
Varanus salvator

 

Đặc điểm nhận dạng
Kỳ đà hoa (kỳ đà nước) có cơ thể được che phủ bởi lớp vảy màu xám nâu. Trên cơ thể có nhiều đốm nhỏ li ti xếp thành các sọc chạy ngang qua cơ thể. Lỗ mũi gần với chóp mũi hơn mắt.

 


So sánh với loài kỳ đà khác


Mức độ bảo vệ

Công ước CITES: Phụ lục II
Nghị định 32/2006/NĐ-CP: Nhóm IIB

 

Mức độ bảo tồn

Sách đỏ IUCN: Ít quan tâm (LC)

Sách đỏ Việt Nam: Nguy cấp (EN)

Vi phạm thường gặp

Kỳ đà hoa (kỳ đà nước) thường bị buôn bán để làm thức ăn hoặc để ngâm rượu.

Thông báo vi phạm