Culi

 Tên khoa học
Nycticebus

 

Đặc điểm nhận dạng
Việt Nam có hai loài culi: culi lớn và culi nhỏ. Hai loài này có nhiều đặc điểm giống nhau.
Culi là loài linh trưởng bé nhỏ, di chuyển chậm chạp, chúng có đôi mắt to và thường có dải lông màu sẫm trên lưng. Culi nhỏ khi chưa trưởng thành không có dải màu trên lưng.


Mức độ bảo vệ 

Công ước CITES: Phụ lục I

Nghị định 32/2006/NĐ-CP: Nhóm IB 

 

Mức độ bảo tồn

Sách đỏ IUCNSắp nguy cấp (VU)
Sách đỏ Việt Nam: Sắp nguy cấp (VU)

 

Vi phạm thường gặp
Culi thường bị nuôi ở nhà riêng, nhà hàng hoặc khách sạn để làm cảnh.


Thông báo vi phạm