Khỉ đuôi dài

 

Tên tiếng Anh
Crab-eating (long-tailed) macaque


Tên khoa học
Macaca fascicularis


Đặc điểm nhận dạng
Khỉ đuôi dài có đuôi dài hơn tất cả các loài khỉ khác ở Việt nam. Đuôi của chúng có thể có dài gần bằng chiều dài cơ thể.So sánh với các loài khỉ khác

Mức độ bảo vệ
Nghị định 32/2006/NĐ-CP: Nhóm IIB

 

Mức độ bảo tồn
Sách đỏ IUCN: Ít quan tâm (LC)
Sách đỏ Việt Nam: Ít rủi ro (LR)

Vi phạm thường gặp
Khỉ đuôi dài thường được nuôi làm cảnh ở nhà riêng, nhà hàng,khách sạn hoặc các cơ sở kinh doanh khác. Khỉ còn bị buôn bán để ngâm rượu hoặc làm thức ăn tại các nhà hàng.

Thông báo vi phạm