Khỉ đuôi lợn

 

Tên tiếng Anh
Pig-tailed macaque


Tên khoa học
Macaca leonina


Đặc điểm nhận dạng:
Khỉ đuôi lợn có lông màu nâu nhạt, đỉnh đầu dẹt với màu lông nâu đậm. Đuôi của loài này gần giống đuôi lợn, lông thưa hoặc không có lông.


So sánh với các loài khỉ khác

Mức độ bảo vệ
Nghị định 32/2006/NĐ-CP: Nhóm IIB

 

Mức độ bảo tồn
Sách đỏ IUCN: Sắp nguy cấp (VU)
Sách đỏ Việt Nam: Sắp nguy cấp (VU)

Vi phạm thường gặp
Khỉ đuôi lợn thường bị nuôi làm cảnh ở nhà riêng, nhà hàng, khách sạn hoặc các cơ sở kinh doanh khác.

Thông báo vi phạm