Chà vá chân nâu

chavachandodaidien

 

Tên tiếng Anh
Red Shanked Douc Langur

 

Tên khoa học
Pygathrix nemaeus


Đặc điểm nhận dạng
Lưng và phía trước thân màu xám, phần trên của chân có màu đen, phần dưới của chân có màu đỏ; phần dưới tay màu trắng, mặt có màu kem xung quanh mồm có viền trắng, có “râu” cằm dài màu trắng; trán màu xám đen, đuôi trắng.

chavachando
Ảnh: EPRC, Đào Quang Anh, Hoàng Minh Đức


So sánh với các loài chà vá khác

Mức độ bảo vệ

Công ước CITES: Phụ lục I 
Nghị định 32/2006/NĐ-CP: Nhóm IB


Mức độ bảo tồn
Sách đỏ IUCN: Nguy cấp (EN)
Sách đỏ Việt NamNguy cấp (EN)

Vi phạm thường gặp
Chà vá chân nâu thường bị nuôi làm vật cảnh hoặc nhồi bông để làm đồ trang trí.

Thông báo vi phạm