Nhím

Đặc điểm chung

Toàn bộ cơ thể của nhím được bao phủ bởi lớp lông cứng dài và sắc nhọn

 

Nhím thường

Đọc thêm...

 

Don

Đọc thêm...