Nhím thường

 

Tên tiếng Anh
Porcupine

 

Tên khoa học
Hystrix brachyura


Đặc điểm nhận dạng
Nhím có cơ thể lớn hơn don. Chúng có bộ lông cứng, dài và to hơn so với don. Nhím không có đuôi dài rõ rệt.

 


So sánh với don


Mức độ bảo vệ
Bảo vệ trong Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng

 

Mức độ bảo tồn
Sách đỏ IUCN: Ít quan tâm (LC)

 

Vi phạm thường gặp

Nhím thường bị buôn bán và tiêu thụ để làm thức ăn. Dạ dầy nhím cũng bị lấy để làm thuốc hoặc ngâm rượu

Thông báo vi phạm