Đồi Mồi

 

Tên tiếng Anh
Hawksbill sea turtle


Tên khoa học
Eretmochelys imbricata

 

Đặc điểm nhận dạng
Trên trán có 4 tấm vảy, hàm nhọn như mỏ diều hâu, mai và yếm màu xanh xám.

 

 

So sánh với các loài rùa biển khác

Mức độ bảo vệ
Công ước CITES: Phụ lục I
Được bảo vệ trong Thông tư 62/2008/TT-BNN

 

Mức độ bảo tồn

Sách đỏ IUCN: Cực kì nguy cấp (CR)

Sách đỏ Việt Nam: Nguy cấp (EN)

 

Các vi phạm thường gặp
Mai rùa hoặc rùa nguyên con thường bị sử dụng để làm đồ thủ công mỹ nghệ hay vật trang trí. Chúng được treo trên tường hay cho vào các tủ kính tại nhà. Rùa cũng bị nuôi ở các khách sạn, nhà hàng để thu hút khách.

 
Thông báo vi phạm