Tê tê Java

 

Tên tiếng Anh
Sunda pangolin

 

Tên khoa học
Manis javanica


Đặc điểm nhận dạng
Tê tê Java có đầu nhọn, tai nhỏ và có đuôi dài hơn tê tê vàng


So sánh với loài tê tê khác


Mức độ bảo vệ 

Công ước CITES: Phụ lục II

Nghị định 160/2013/NĐ-CP

 

Mức độ bảo tồn

Sách đỏ IUCN: Cực kì nguy cấp (CR)

Sách đỏ Việt Nam: Nguy cấp (EN)

 

Vi phạm thường gặp
Tê tê Java thường bị tiêu thụ để làm thức ăn trong nhà hàng hoặc ngâm rượu. Vảy của chúng thường bị bán để làm thuốc.


Thông báo vi phạm