Tê tê vàng

 

Tên tiếng Anh
Chinese pangolin


Tên khoa học
Manis pentadactyla

 

Đặc điểm nhận dạng
Tê tê vàng có tai to, đầu ngắn và không nhọn như đầu của tê tê Java.

 


So sánh với loài tê tê khác


Mức độ bảo vệ
Công ước CITES: Phụ lục II

Nghị định 160/2013/NĐ-CP

 

Mức độ bảo tồn
Sách đỏ IUCN: Cực kì nguy cấp (CR)
Sách đỏ Việt Nam: Nguy cấp (EN)

Vi phạm thường gặp
Tê tê vàng thường bị tiêu thụ để làm thức ăn trong nhà hàng hoặc ngâm rượu. Vảy của chúng thường bị bán để làm thuốc.

Thông báo vi phạm