Cầu thủ Hồng Sơn – Sử dụng mật gấu không giúp chúng ta khỏe hơn

  Năm sản xuất:
2011
Tài trợ và hợp tác sản xuất: WSPA
Mô tả: Dù không ít lần bị chấn thương nhưng Hồng Sơn không bao giờ sử dụng mật gấu. Hãy cùng "Nói Không với mật gấu" như Hồng Sơn.