Biên tập viên Hoài Anh – Hãy cùng hành động để ngăn chặn nạn tiêu thụ mật gấuNăm sản xuất: 2011
Tài trợ và hợp tác sản xuất: WSPA
Mô tả: Với cơ hội cập nhật thông tin mỗi ngày, Hoài Anh biết rằng loài gấu Việt Nam đang bên bờ tuyệt chủng do thói quen tiêu thụ mật gấu. Hãy dừng tiêu thụ mật gấu trước khi quá muộn!