Cả đời tù ngục sau song sắt trại gấu

Năm ra mắt: 2016
Tài trợ và hợp tác sản xuất: tổ chức Four Paws
Mô tả: Một bộ phim xúc động về cuộc sống của chú gấu trong chuồng cũi. Hãy lắng nghe và cùng chung tay chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu lấy mật tại Việt Nam.