Diva Hồng Nhung - MC Phan Anh: "Sừng tê giác không làm cho bạn ấn tượng hơn"

Năm ra mắt: 2017
Tài trợ và hợp tác sản xuất: tổ chức Save the Rhino International, International Rhino Foundation, tổ chức Freeland Foundation/CEPF iTHINK campaign

Mô tả: Bộ phim truyền tải thông điệp "sừng tê giác không làm cho bạn ấn tượng hơn", góp phần nâng cao nhận thức người dân về vấn đề bảo vệ tê giác hiện nay

and Freeland Foundation/CEPF iTHINK campaign