Nếu có bệnh, hãy đi khám bác sỹ!

Năm sản xuât: 2011
Tài trợ và hợp tác sản xuất: WSPA
Mô tả: Một nghiên cứu gần đây cho thấy, 50% người đã ngưng sử dụng mật gấu nói rằng họ làm vậy vì mật gấu không có tác dụng. Nếu có bệnh hãy đi khám bác sỹ!