Mật gấu không phải là thần dược!

Năm sản xuât: 2011
Tài trợ và hợp tác sản xuất: WSPA
Mô tả: Để đảm bảo sức khỏe của gia đình bạn và loài gấu của chúng ta không đi đến bờ tuyệt chủng, hãy nói không với mật gấu!