Ca sỹ Mỹ Linh – Đừng tước mất quyền sống của loài gấu

Năm sản xuât: 2008
Tài trợ và hợp tác sản xuất: WSPA
Mô tả: Số phận của loài gấu tại Việt Nam thật thê thảm. Chúng bị săn bắt, buôn bán, đưa về nuôi nhốt tại các trang trại để phục vụ cho nhu cầu của con người. Hãy cứu lấy loài gấu!