Chương trình truyền thông bảo vệ ĐVHD

 

Từ ngày 10 đến 16/6, ENV sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhằm cung cấp thông tin và nâng cao nhận thức cho người dân về vấn đề bảo vệ ĐVHD ở Việt Nam tại một số tỉnh thành trên cả nước.

Cụ thể như sau:

•    Ngày 10/6: tổ chức triển lãm bảo vệ ĐVHD và buổi thảo luận chuyên đề về ĐVHD tại Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng.
•    Ngày 12/6: triển lãm bảo vệ ĐVHD tại Vườn Bách thảo Hà Nội.
•    Ngày 15/6: triển lãm bảo vệ gấu tại Khoa Dược, trường Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
•    Ngày 16/6: triển lãm bảo vệ ĐVHD tại chợ Thành cổ Quảng Trị

Chương trình hội viên

Thư viện ảnh hoạt động

Tham gia tình nguyện