Ý kiến của dư luận về việc sử dụng sừng tê giác

 

Vào tháng 8/2012, ENV đã tổ chức 4 cuộc triển lãm về động vật hoang dã tại Hà Nội, Đà Nẵng, và TP. Hồ Chí Minh với chủ đề: “Bạn có tin vào lời đồn rằng sừng tê giác có thể chữa được ung thư?” Có tổng số 214 người đã chia sẻ ý kiến về vấn đề này, và kết quả cuối cùng được thể hiện qua biểu đồ dưới đây: Có đến 160 người (chiếm 74,8%) không tin rằng sừng tê giác có thể chữa được bệnh ung thư; chỉ 33 người (chiếm 15,4%) nghĩ rằng sừng tê giác có tác dụng nào đó trong việc điều trị bệnh ung thư; và 21 người (chiếm 9,8%) trả lời rằng họ không biết sừng tê giác có thể chữa được bệnh ung thư hay không.

 

 

Trong vài tháng qua, ENV cũng đã tiến hành một cuộc thăm dò trực tuyến về việc sử dụng sừng tê giác trên trang web của Trung tâm: www.thiennhien.org.

 

Phần thăm dò ý kiến bao gồm hai câu hỏi, với câu hỏi đầu tiên: “Bạn hoặc người thân trong gia đình đã từng sử dụng sừng tê giác chưa?”. Kết quả được minh họa trong biểu đồ dưới đây: Có 86% số người tham gia chưa bao giờ sử dụng sừng tê giác, 10% đã từng sử dụng (bản thân người đó hoặc thành viên trong gia đình), và 4% không chắc chắn về việc đã từng sử dụng sừng tê giác (?!).

 


Trong câu hỏi thứ hai: “Lý do chính mà bạn hoặc người thân trong gia đình sử dụng sừng tê giác?”, có tới 36% người tham gia trả lời không chắc chắn về lý do họ sử dụng sừng tê giác , 18% sử dụng nó để cải thiện sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, 9% dùng để hạ sốt tương đương với 9% số người dùng sừng tê giác để chữa bệnh ung thư, và 28% sử dụng nó cho một số lý do "khác".

 

 

Chương trình hội viên

Thư viện ảnh hoạt động

Tham gia tình nguyện