Chương trình tập huấn về bảo tồn ĐVHD


Từ ngày 21/8 đến ngày 24/8, ENV sẽ thực hiện chương trình tập huấn cho 20 sinh viên về vấn đề bảo tồn ĐVHD. Chương trình nhằm cung cấp cho các bạn trẻ những kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế về vấn đề bảo vệ các loài ĐVHD ở Việt Nam. Ngoài các bài buổi thảo luận chuyên đề, các bạn cũng tham gia hoạt động thực địa tại Vườn quốc gia Cúc Phương và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Vân Long để tìm hiểu một số loài ĐVHD quý hiếm và vai trò của các trung tâm cứu hộ trong công tác bảo vệ ĐVHD.

Ở Hà Nội, nhóm sinh viên này sẽ tham gia hoạt động khảo sát các cơ sở vi phạm về ĐVHD và triển lãm bảo vệ ĐVHD  tại Công viên Bách Thảo. Cuối chương trình, ba bạn sinh viên xuất sắc với những đề xuất, sáng kiến bảo vệ trái đất thiết thực nhất sẽ giành được giải thưởng tham gia chương tình tập huấn tại Nhật Bản.

Đây là sáng kiến “DENSO hành động vì trái đất” của Công ty TNHH Hợp Tác Phát Triển Quốc Tế DENSO Việt Nam.

 

 

anh-bia

Chương trình hội viên

Thư viện ảnh hoạt động

Tham gia tình nguyện