Lập danh sách lâm tặc để theo dõi, quản lý
Trong 6 tháng đầu năm nay, các cơ quan chức năng ở Đắk Lắk đã phát hiện, xử lý 958 vụ xâm phạm tài nguyên rừng, thu giữ 1.822 m3 gỗ các loại; có 35 ha rừng bị phá trái phép.


Những địa bàn để xảy ra tình trạng xâm hại rừng nhiều là: Ea Súp, Buôn Đôn, Ea Hleo, Cư Mgar, Krông Bông, Krông Năng... Để tăng cường hoạt động bảo vệ rừng, mới đây ngành kiểm lâm Đắk Lắk đã có sáng kiến lập danh sách 120 người được gọi là lâm tặc chuyên nghiệp ở các xã quanh vùng đệm Vườn quốc gia Yók Đôn để có biện pháp theo dõi, quản lý.

Theo đánh giá của Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk, việc phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, chính quyền và nhân dân địa phương trong việc giám sát số lâm tặc này đã có tác dụng làm giảm đáng kể nạn khai thác gỗ trái phép trong khu vực này.

T.N.Quyền

Theo Thanhnien.com.vn

Chương trình hội viên

Thư viện ảnh hoạt động

Tham gia tình nguyện