Hội nghị bảo tồn quốc tế CITES - Tăng cường bảo vệ Rùa nước ngọt Việt Nam

 

Ngày 8 tháng 3 năm 2013, trong nỗ lực nhằm đảm bảo tương lai của rùa cạn và rùa nước ngọt, các quốc gia thành viên CITES (Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã) đã thông qua kiến nghị tăng cường mức độ bảo vệ 43 loài rùa nước ngọt châu Á.

 

Theo đó, mức độ bảo vệ của 12 loài rùa tìm thấy tại Việt Nam đã được nâng lên, trong đó có loài rùa đặc hữu của Việt Nam, không xuất hiện tại bất kỳ vùng nào trên thế giới, là loài Rùa Trung Bộ (Mauremys annamensis)

Thay vì nằm tại Phụ lục II như trước đây, loài Rùa đầu to (Platysternon megacephalum) cũng đã được chuyển lên Phụ Lục I, đưa loài này vào danh sách các loài có mức độ bảo vệ cao nhất. Quy định về việc ngừng hạn ngạch trao đổi vì mục đích thương mại cũng đã được bổ sung vào biên bản của năm loài rùa hiện đang nằm trong Phụ lục II. Sáu loài còn lại được đưa vào Phụ lục II, trong số đó, có hai loài trước đây chưa được bảo vệ dưới bất kỳ hình thức nào chiểu theo các điều khoản của Công ước CITES .

Tại cuộc họp, Việt Nam đồng thời kiến nghị đưa loài Rùa hộp trán vàng và loài Rùa Trung Bộ vào danh sách đánh giá định kỳ của CITES nhằm nhanh chóng ưu tiên đưa hai loài này có mặt trong danh mục Phụ lục I.
 
Hoạt động thương mại không bền vững là nguyên nhân chính khiến cho rùa cạn và rùa nước ngọt Việt Nam phải đối mặt với việc bị biến thành thực phẩm, vật nuôi, cũng như các bài thuốc trong y học cổ truyền. Có thể thấy, việc cải thiện danh sách CITES là bước tiến rất quan trọng giúp thắt chặt công tác quản lý các hoạt động buôn bán này.

Bản kiến nghị về các loài rùa Châu Á được soạn thảo dưới sự hợp tác của các quốc gia thành viên, bao gồm: Việt Nam, Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Dưới đây là bản tóm tắt những thay đổi của Công ước CITES liên quan đến các loài rùa tại Việt Nam:

alt   

Platysternon megacephalum
Rùa đầu to
Từ Phụ Lục II đưa lên Phụ
Lục I

alt   

Rafetus swinhoei
Rùa Hoàn Kiếm
Từ Phụ Lục III đưa lên Phụ Lục II

alt    
Cyclemys oldhamii
Rùa đất Sê-pôn
Đưa vào Phụ Lục II

alt    
Cyclemys pulchristriata
Rùa đất Pul-Kin
Đưa vào Phụ Lục II

alt

Geoemyda spengleri
Rùa đất Spengle
Từ Phụ Lục III đưa lên Phụ Lục II

alt

Palea steindachneri
Ba ba Gai
Từ Phụ Lục III đưa lên Phụ Lục II

alt

Sacalia quadriocellata
Rùa bốn mắt
Từ Phụ Lục III đưa lên Phụ Lục II

alt

Cuora galbinifrons
Rùa hộp trán vàng
Ngừng hạn ngạch trao đổi vì mục đích thương mại

alt

Cuora mouhotii
Rùa sa nhân
Ngừng hạn ngạch trao đổi vì mục đích thương mại

alt

Cuora trifasciata
Rùa hộp ba vạch
Ngừng hạn ngạch trao đổi vì mục đích thương mại

alt

Heosemys annandalii
Rùa răng
Ngừng hạn ngạch trao đổi vì mục đích thương mại

alt

Mauremys annamensis
Rùa Trung Bộ
Ngừng hạn ngạch trao đổi vì mục đích thương mại

 

 

 

anh-bia

Chương trình hội viên

Tham gia tình nguyện

Thư viện ảnh hoạt động