Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) xin chân thành cảm ơn các tổ chức, cá nhân sau đây đã tài trợ và giúp đỡ chúng tôi trong công tác bảo vệ các loài động vật hoang dã tại Việt Nam.

 

                                             Các nhà tài trợ 

 

Oak-New-logo-color.png World Animal Protection - logo   logo Human Society International
logo DoS   logo wildcatfoundation  IRF logo 2C
     
         
   logo-1 FOUR PAWS -Logo
    
         

  


RZ_Logo_ZooBerlin_gruen_4c.jpg 
minara-foundation-logo  
         
logo Ifaw
   
hz1  


 

 


                                                      Các đối tác 

 

logonew 1540606559 Platinum logo Logo THAV-01
     
Sofitel BHD CINEPLEX-01 LotteMartLogo
     
Logo VTC No Slogan-01 logo VTVCab RailTV

     

Các cá nhân

Xin được chân thành cảm ơn những cá nhân sau đây đã giúp đỡ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên trong thời gian qua:

Cố Giáo sư Võ Quý
Ông Nguyễn Đình Xuân
Tiễn sĩ Nguyễn Cử
Michael và Verna Kennedy
Jake Brunner
Dave Eastham
Chris Gee
Mike Appleton

 

 

Huong dan thuc thi Phap luat ve Bao ve DVHD Image

Bản tin về ĐVHD

WCB 2020 Issue 1 VN

Chương trình hội viên

Thư viện ảnh hoạt động

Ấn phẩm Rừng Xanh