Gấu chó

 

Tên tiếng Anh
Malayan sun bear

 

Tên khoa học
Helarctos malayanus

 

Đặc điểm nhận dạng
Gấu chó có kích thước cơ thể nhỏ hơn nhiều so với gấu ngựa. Chúng có dải lông hình chữ U trước ngực màu vàng.


So sánh đặc điểm với gấu ngựa

Mức độ bảo vệ
Công ước CITES: Phụ lục I

Nghị định 32/2006/NĐ-CP: Nhóm IB

 

 

Mức độ bảo tồn
Sách đỏ IUCN: Sắp nguy cấp (VU)
Sách đỏ Việt Nam: Nguy cấp (EN)


Vi phạm thường gặp
Gấu chó thường bị nuôi nhốt trong các trang trại nhưng ít bị chích hút mật hơn gấu ngựa. Chân tay gấu cũng bị khai thác để ngâm rượu hoặc nấu cao.

Thông báo vi phạm