Gấu ngựa

 

Tên tiếng Anh
Asiatic black bear

 

Tên khoa học
Ursus thibetanus


Đặc điểm nhận dạng
Gấu ngựa có kích thước lớn hơn hẳn so với gấu chó. Chúng có lông màu đen dài và có dải lông trước ngực màu trắng hình chữ V.

 


So sánh đặc điểm với gấu chó


Mức độ bảo vệ

Công ước CITES: Phụ lục I

Nghị định 32/2006/NĐ-CP: Nhóm IB

 

Mức độ bảo tồn

Sách đỏ IUCN: Sắp nguy cấp (VU)
Sách đỏ Việt Nam: Nguy cấp (EN)


Vi phạm thường gặp
Gấu ngựa thường bị nuôi nhốt trong các trang trại để lấy mật và khai thác các sản phẩm khác. Chân tay gấu thường bị đem ngâm rượu.

Thông báo vi phạm