Áp phích

Hãy nói không với mật gấu

 

Ngăn chặn nạn buôn bán ĐVHD

 

Hãy nói không với mật gấu

 

Ngăn chặn nạn buôn bán ĐVHD

 
 

Ngăn chặn nạn buôn bán ĐVHD

 

Lệnh truy nã kẻ buôn bán ĐVHD