Chương trình truyền thông bảo vệ ĐVHD

 

Từ ngày 10 đến 16/6, ENV sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhằm cung cấp thông tin và nâng cao nhận thức cho người dân về vấn đề bảo vệ ĐVHD ở Việt Nam tại một số tỉnh thành trên cả nước.

 

Cụ thể như sau:

•    Ngày 10/6: tổ chức triển lãm bảo vệ ĐVHD và buổi thảo luận chuyên đề về ĐVHD tại Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng.
•    Ngày 12/6: triển lãm bảo vệ ĐVHD tại Vườn Bách thảo Hà Nội.
•    Ngày 15/6: triển lãm bảo vệ gấu tại Khoa Dược, trường Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
•    Ngày 16/6: triển lãm bảo vệ ĐVHD tại chợ Thành cổ Quảng Trị

Tags:

Related news

Hanoi: Bear protection exhibition at Ho Tay Water Park

Hanoi: Bear protection exhibition at Ho Tay Water Park

By admin Comment

On June 2, a bear protection exhibition was held at…

See more
Transportation of 3 rare leopard leopards - at risk

Transportation of 3 rare leopard leopards - at risk

By admin Comment

At 11:30 on January 2, 2018, at Bai Chao -…

See more
Dong Nai: People voluntarily transfer bears to the Rescue Center

Dong Nai: People voluntarily transfer bears to the Rescue Center

By admin Comment

Today, 20/12/2017, a horse bear (with a management chip) was…

See more
Successfully rescuing many individuals of wild animals

Successfully rescuing many individuals of wild animals

By admin Comment

In just a short time, many wild animals (wildlife) have…

See more

Join us to protect wildlife

As a local non-profit organization in Vietnam, ENV is actively working to address the illegal consumption
and trade of wildlife through unique and creative approaches that have a meaningful impact upon wildlife protection. Your support is crucial to our efforts and will help us continue our work and make a difference.

1800 1522