Thư cảnh báo

Thứ sáu, 27 Tháng 10 2017 02:58

Bảo vệ đa dạng sinh học của đất nước là trách nhiệm của mọi cá nhân, tổ chức.

 

Hành vi săn bắt, nuôi, nhốt, giết mổ, mua bán, tàng trữ hoặc vận chuyển ĐVHD là bất hợp pháp, tiếp tay cho các đối tượng săn bắt, buôn bán ĐVHD trái phép, đồng thời đe dọa đến sự sống còn của các loài ĐVHD trong tự nhiên. Quảng cáo và buôn bán ĐVHD không có giấy phép là vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt theo các quy định hiện hành của pháp luật.

 

Tài khoản mạng xã hội của Ông/Bà đã được người dân thông báo tới tới Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV). Hành vi vi phạm của Ông/Bà đã được lưu trữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu các vi phạm về ĐVHD trên toàn quốc kể từ ngày ENV nhận được thông báo từ người dân.

 

ENV đề nghị Ông/Bà chấm dứt hành vi quảng cáo, buôn bán, nuôi nhốt ĐVHD bất hợp pháp và ngay lập tức gỡ bỏ đường dẫn quảng cáo.

 

Nếu phát hiện Ông/Bà tiếp tục có bất cứ hành vi vi phạm pháp luật nào liên quan đến ĐVHD, ENV sẽ ngay lập tức thông báo đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để các cơ quan này có những biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định hiện hành của pháp luật.

 

Sau đây là một số quy định pháp luật về xử lý các hành vi quảng cáo, buôn bán, tàng trữ ĐVHD trái phép:

 

      • Đối với các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Danh mục ban hành kèm theo Nghị định số                160/2013/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi săn bắn, giết, vận chuyển, buôn bán, nuôi, nhốt, tàng trữ trái phép các loài             này và tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép các sản phẩm, bộ phận của chúng đều bị pháp luật nghiêm cấm. Đối           tượng vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 500 triệu đến 2 tỷ đồng hoặc bị phạt tù lên đến 15 năm theo quy định tại Điều 244 Bộ           luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 ("BLHS 2017").

 

      • Đối với các loài ĐVHD khác, tùy theo tính chất và mức độ nghiêm trọng, hành vi săn bắt, giết, tàng trữ, vận chuyển,              buôn bán, nuôi, nhốt, trái phép các loài này có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đến 1.5 tỷ đồng, cải tạo không giam giữ đến            3 năm hoặc phạt tù đến 12 năm theo quy định tại Điều 234 BLHS 2017, hoặc xử phạt hành chính lên tới 500 triệu                  đồng đối với cá nhân theo Nghị định 157/2013/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 41/2017/NĐ-CP ("Nghị định              157").

 

      • Riêng hành vi quảng cáo buôn bán ĐVHD sẽ bị xử phạt hành chính lên tới 100 triệu đồng đối với cá nhân theo Nghị              định 157 hoặc Nghị định 158/2013/ND-CP. Mức xử phạt tối đa với tổ chức gấp đôi mức phạt quy định đối với cá nhân.

 

      • ĐVHD có nguồn gốc hợp pháp: là những cá thể ĐVHD có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp được các cơ quan          chức năng có thẩm quyền cấp. Bất kì cá nhân hay tổ chức nào thực hiện các hành vi nói trên mà không xuất trình                được đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của ĐVHD đều bị coi là vi phạm pháp luật.

 

ENV trân trọng cảm ơn Ông/Bà về sự hợp tác và tuân thủ pháp luật về bảo vệ ĐVHD của Việt Nam.

 

Phòng Bảo vệ Động vật hoang dã – Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV)