Ấn phẩm Rừng Xanh

Rừng Xanh là ấn phẩm dành cho các bạn học sinh và được phát miễn phí thông qua Mạng lưới Giáo dục môi trường của ENV.

Mỗi số sẽ tập trung vào ba chủ đề chính liên quan đến thiên nhiên, môi trường và có sự đóng góp của các bạn học sinh trên khắp cả nước.

Cùng chúng tôi hành động ngăn chặn sự tuyệt chủng của
các loài động vật hoang dã

ENV nỗ lực hoạt động để chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp tại Việt Nam đang hủy hoại các hệ sinh thái trên toàn thế giới.
Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể tạo ra các tác động lớn hơn để ngăn chặn sự tuyệt chủng của các loài ĐVHD.

1800 1522