Báo cáo nghiên cứu, phân tích

Với những số liệu được cập nhật liên tục, các báo cáo nghiên cứu, phân tích được ENV xây dựng nhằm đưa ra những đánh giá về tình trạng liên quan tới hoạt động bảo tồn ĐVHD.

Cùng chúng tôi hành động ngăn chặn sự tuyệt chủng của
các loài động vật hoang dã

ENV nỗ lực hoạt động để chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp tại Việt Nam đang hủy hoại các hệ sinh thái trên toàn thế giới.
Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể tạo ra các tác động lớn hơn để ngăn chặn sự tuyệt chủng của các loài ĐVHD.

1800 1522