Cảm ơn

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) xin chân thành cảm ơn các tổ chức, cá nhân sau đây đã tài trợ và giúp đỡ chúng tôi

trong công tác bảo vệ các loài động vật hoang dã tại Việt Nam.
.

Các nhà tài trợ 

 

 

 

 

 

 

Các đối tác


     Các cá nhân
 

     Xin được chân thành cảm ơn những cá nhân sau đây đã giúp đỡ

     Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên trong thời gian qua:

       Cố Giáo sư Võ Quý
      Ông Nguyễn Đình Xuân
      Tiễn sĩ Nguyễn Cử
      Michael và Verna Kennedy
       Jake Brunner
       Dave Eastham
       Chris Gee
       Mike Appleton

Cùng chúng tôi hành động ngăn chặn sự tuyệt chủng của
các loài động vật hoang dã

ENV nỗ lực hoạt động để chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp tại Việt Nam đang hủy hoại các hệ sinh thái trên toàn thế giới.
Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể tạo ra các tác động lớn hơn để ngăn chặn sự tuyệt chủng của các loài ĐVHD.

1800 1522