Tài liệu giáo dục

Để nhận được các tài liệu, anh/chị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục môi trường, bảo tồn thiên nhiên hoặc các lĩnh vực khác quan tâm có thể liên hệ trực tiếp tới Phòng Truyền thông & Nâng cao nhận thức - Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV): communication.env@gmail.com

Cùng chúng tôi hành động ngăn chặn sự tuyệt chủng của
các loài động vật hoang dã

ENV nỗ lực hoạt động để chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp tại Việt Nam đang hủy hoại các hệ sinh thái trên toàn thế giới.
Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể tạo ra các tác động lớn hơn để ngăn chặn sự tuyệt chủng của các loài ĐVHD.

1800 1522