Đấu tranh tội phạm

  

 

Chương trình Tăng cường thực thi pháp luật

 

Năm 2005, ENV thành lập Phòng Bảo vệ ĐVHD (gọi tắt là WCU - Wildlife Crime Unit) nhằm hỗ trợ các cơ quan chức năng trong nỗ lực đấu tranh với các vi phạm về ĐVHD, đồng thời khuyến khích công chúng cùng nỗ lực ngăn chặn tình trạng săn bắt và buôn bán ĐVHD trái phép. 

WCU vận hành Đường dây nóng miễn phí bảo vệ ĐVHD 1800-1522 để tiếp nhận thông tin từ người dân về các vụ buôn bán, săn bắt, vận chuyển, tàng trữ ĐVHD trái phép.

 

             

 

Mục tiêu hoạt động của WCU bao gồm:

  • Khuyến khích người dân thông báo các vi phạm về ĐVHD đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí 1800-1522 của ENV.
  • Chuyển giao thông tin từ người dân đến các cơ quan chức năng và hỗ trợ cơ quan chức năng trong quá trình xử lý vi phạm, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật cũng như thông báo kết quả cho người dân để khuyến khích người dân tiếp tục ủng hộ các nỗ lực bảo vệ ĐVHD.
  • Giám sát và đảm bảo việc tuân thủ pháp luật đối với vi phạm về tiêu thụ ĐVHD tại các đô thị lớn.
  • Phân tích, tổng hợp các thông tin hữu ích để cung cấp cho các cơ quan chức năng. 
  • Hỗ trợ định dạng loài ban đầu và chuyển giao ĐVHD tịch thu đến các trung tâm cứu hộ
  • Hỗ trợ kết nối cơ quan chức năng ở Việt Nam với cơ quan chức năng của các quốc gia khác để đấu tranh với các tội phạm xuyên quốc gia.

 

Phòng bảo vệ động vật hoang dã ENV

TRONG NĂM 2022


3.405

VỤ VI PHẠM

8.833

HÀNH VI VI PHẠM

3.223

CÁ THỂ ĐƯỢC GIẢI CỨU

 

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

 

GIÁM SÁT, THEO DÕI CÁC VI PHẠM

Chỉ trong năm 2022, WCU đã ghi nhận 3.405 vụ việc vi phạm mới liên quan đến ĐVHD. Từ năm 2005, hàng nghìn cá thể ĐVHD trong các vụ buôn bán trái phép đã bị tịch thu, đây chính là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa ENV với các cơ quan hữu quan. Bên cạnh việc hỗ trợ các cơ quan chức năng xử lý các đối tượng vi phạm, ENV cũng hỗ trợ gỡ bỏ các quảng cáo về ĐVHD trên Internet, trong thực đơn tại các nhà hàng. Các hoạt động của WCU đã thúc đẩy sự minh bạch và đảm bảo thực thi các quy định pháp luật về bảo vệ ĐVHD, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn tội phạm về ĐVHD tại Việt Nam.

Công tác xử lý tội phạm về động vật hoang dã tại Việt Nam năm 2022

WCU hiện đang quản lý Mạng lưới Tình nguyện viên Bảo vệ ĐVHD với hơn 10.000 tình nguyện viên tại 59 tỉnh, thành phố trên cả nước để hỗ trợ việc giám sát, theo dõi các điểm nóng về buôn bán ĐVHD tại Việt Nam.

 

 

 

HỖ TRỢ CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG, CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TRONG VIỆC XỬ LÝ CÁC VỤ ÁN, VỤ VIỆC VI PHẠM VỀ ĐVHD

Tùy theo quy mô, tính chất và mức độ vi phạm trong từng vụ án, vụ việc, ENV sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan và các cơ quan tiến hành tố tụng, đảm bảo các vi phạm bị xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật nhằm tăng cường tính chất răn đe, phòng ngừa vi phạm về ĐVHD

 

Phóng sự về Phòng Bảo vệ Động vật hoang dã của ENV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT

 

Tính đến tháng 10/2023, ENV đã ghi nhận và lưu trữ thông tin về hơn 29.000 trường hợp vi phạm. Nhiều vi phạm nghiêm trọng đã được phát hiện và xử lý. Riêng năm 2022, số lượng các vụ vi phạm do người dân thông báo là 3.405 vụ việc. Tính trung bình, mỗi ngày ENV tiếp nhận khoảng 8,9 vụ vi phạm từ người dân.

Tỷ lệ xử lý thành công các vi phạm từ thông báo của người dân là 60% (2023)

Tính minh bạch trong xử lý các vi phạm của các cơ quan chức năng ngày càng được nâng cao.

 

Cùng chúng tôi hành động ngăn chặn sự tuyệt chủng của
các loài động vật hoang dã

ENV nỗ lực hoạt động để chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp tại Việt Nam đang hủy hoại các hệ sinh thái trên toàn thế giới.
Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể tạo ra các tác động lớn hơn để ngăn chặn sự tuyệt chủng của các loài ĐVHD.

1800 1522