Đánh giá hiệu quả xử lý vi phạm ĐVHD

Chương trình đánh giá hiệu quả công tác xử lý các vi phạm về động vật hoang dã

Nhằm đánh giá mức độ phổ biến của các vi phạm về ĐVHD và những nỗ lực của cơ quan chức năng trong công tác xử lý vi phạm này, ENV đã và đang tiến hành chương trình khảo sát vi phạm về ĐVHD trên địa bàn một số thành phố lớn của Việt Nam. Khảo sát được thực hiện tại tất cả các cơ sở kinh doanh có khả năng vi phạm về ĐVHD như nhà hàng, khách sạn, chợ, quán rượu, cửa hàng chim/thú cảnh, hiệu thuốc y học cổ truyền trên địa bàn các thành phố lớn như Hà Nội, Đông Hà, Huế và TP. Hồ Chí Minh. Kết quả khảo sát ban đầu sau đó được ENV gửi tới UBND cấp quận và các cơ quan chức năng liên quan đề nghị UBND chỉ đạo các cơ quan này xử lý dứt điểm vi phạm. Sau thời gian hai tháng, ENV tiến thành khảo sát lần thứ hai toàn bộ cơ sở có dấu hiệu vi phạm về ĐVHD được ghi nhận trong khảo sát lần đầu nhằm đánh giá hiệu quả công tác xử lý vi phạm của cơ quan chức năng địa phương. Sau đó, ENV gửi báo cáo đánh giá hiệu quả xử lý các vi phạm về ĐVHD tại địa phương đến UBND thành phố, so sánh hiệu quả của công tác xử lý vi phạm giữa các quận trong một thành phố và giữa những đô thị lớn với nhau. Hiện tại, ENV đang mở rộng chiến dịch này đến hai thành phố mới là Vinh và Đà Nẵng. Cho đến thời điểm hiện nay, hơn 5.000 cơ sở kinh doanh đã được cán bộ ENV khảo sát. Các biểu đồ dưới đây thể hiện mức độ phổ biến của vi phạm về ĐVHD tại một số địa phương khác nhau và hiệu quả xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng tại những thành phố lớn này của Việt Nam.

1. Mức độ phổ biến các vi phạm về ĐVHD tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đông Hà và Huế


Biểu đồ cho thấy mức độ phổ biến của các dấu hiệu vi phạm về ĐVHD tại bốn thành phố lớn trên cả nước. Hà Nội có mức độ dấu hiệu vi phạm về ĐVHD cao nhất, với 21% các cơ sở được khảo sát có dấu hiệu vi phạm liên quan tới ĐVHD. Đông Hà và TP. Hồ Chí Minh lần lượt đứng thứ hai và thứ ba với tỷ lệ 18% và 16%. Huế được ghi nhận với số lượng dấu hiệu vi phạm về ĐVHD thấp nhất với 12% các cơ sở khảo sát có dấu hiệu vi phạm về ĐVHD.

2. Đánh giá hiệu quả xử lý vi phạm về ĐVHD tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đông Hà và Huế


Hiệu quả xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng địa phương được đánh giá thông qua tỷ lệ xử lý thành công các vi phạm trên địa bàn do các cơ quan này quản lý. Mức độ thành công này được phản ánh thông qua số lượng các dấu hiệu vi phạm về ĐVHD giảm tại các cơ sở kinh doanh đã từng ghi nhận có dấu hiệu vi phạm. Hà Nội là thành phố thành công nhất trong việc xử lý các vi phạm về ĐVHD với tỷ lệ xử lý thành công là 51%, so với 46% tại TP. Hồ Chí Minh, 43% tại Đông Hà và 40% tại Huế.

3. Báo cáo chi tiết đánh giá hiệu quả công tác xử lý các dấu hiệu vi phạm về ĐVHD tại:

  • Thành phố Hà Nội
  • Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị)
  • Thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế)

Cùng chúng tôi hành động ngăn chặn sự tuyệt chủng của
các loài động vật hoang dã

ENV nỗ lực hoạt động để chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp tại Việt Nam đang hủy hoại các hệ sinh thái trên toàn thế giới.
Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể tạo ra các tác động lớn hơn để ngăn chặn sự tuyệt chủng của các loài ĐVHD.

1800 1522