Bản tin Bảo vệ động vật hoang dã Số 1 năm 2023

admin

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) vừa ra mắt "Bản tin bảo vệ động vật hoang dã, số 1 năm 2023". Ấn phẩm cung cấp cái nhìn tổng thể về những vấn đề thời sự liên quan đến thực trạng buôn bán động vật hoang dã trái phép tại Việt Nam trong thời gian gần đây.

Một số nội dung chính trong Bản tin số này:
  • Mười hành động cấp bách bảo vệ các loài động vật hoang dã khỏi nguy cơ tuyệt chủng
  • Án lệ đầu tiên liên quan đến tội phạm về động vật hoang dã của Việt Nam
  • Một số lưu ý trong định giá và định dạng động vật hoang dã
  • Hoạt động của Phòng Bảo vệ động vật hoang dã ENV (Từ tháng 1 - tháng 3/2023)

Tags:

Tin liên quan

Cùng chúng tôi hành động ngăn chặn sự tuyệt chủng của
các loài động vật hoang dã

ENV nỗ lực hoạt động để chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp tại Việt Nam đang hủy hoại các hệ sinh thái trên toàn thế giới.
Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể tạo ra các tác động lớn hơn để ngăn chặn sự tuyệt chủng của các loài ĐVHD.

1800 1522