Cứu hộ 7 cá thể gấu ở Bình Dương (Tháng 11/2020)

Ngày 13/11/2020, 7 cá thể gấu bị nuôi nhốt tại 2 hộ dân tại tỉnh Bình Dương đã được chuyển giao đến cơ sở bảo tồn. Đây cũng là chuyến cứu hộ gấu lớn nhất trong năm 2020.

Hình Ảnh

null
null
null
null

Cùng chúng tôi hành động ngăn chặn sự tuyệt chủng của
các loài động vật hoang dã

ENV nỗ lực hoạt động để chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp tại Việt Nam đang hủy hoại các hệ sinh thái trên toàn thế giới.
Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể tạo ra các tác động lớn hơn để ngăn chặn sự tuyệt chủng của các loài ĐVHD.

1800 1522