Giải cống hiến bảo vệ ĐVHD 2019

Ngày 2/12/2019, ENV đã tổ chức Lễ trao giải Cống hiến Bảo vệ Động vật hoang dã lần thứ 3 nhằm tôn vinh những cá nhân, cơ quan thực thi pháp luật trên toàn quốc có đóng góp đáng kể trong nỗ lực đấu tranh ngăn chặn tội phạm về động vật hoang dã (ĐVHD) và bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam. Tại lễ trao giải, ENV đã vinh danh các cơ quan và cán bộ thực thi pháp luật, tòa án, thẩm phán, viện kiểm sát và kiểm sát viên xuất sắc. 

Hình Ảnh

null
null
null
null
null
null
null
null

Cùng chúng tôi hành động ngăn chặn sự tuyệt chủng của
các loài động vật hoang dã

ENV nỗ lực hoạt động để chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp tại Việt Nam đang hủy hoại các hệ sinh thái trên toàn thế giới.
Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể tạo ra các tác động lớn hơn để ngăn chặn sự tuyệt chủng của các loài ĐVHD.

1800 1522