Tuyển mộ và tập huấn TNV

Tập huấn bảo vệ ĐVHD là chương trình trang bị kiến thức cơ bản cho các bạn tình nguyện viên (TNV) mới, cũng như cộng đồng quan tâm đến vấn đề này. Trong buổi tập huấn, các bạn được trang bị những kỹ năng chuyên sâu như định loại một số loài ĐVHD thường bị buôn bán tại Việt Nam, kỹ năng khảo sát cơ sở vi phạm hay tổ chức hoạt động cộng đồng.

Hình Ảnh

null
null
null
null
null
null
null

Cùng chúng tôi hành động ngăn chặn sự tuyệt chủng của
các loài động vật hoang dã

ENV nỗ lực hoạt động để chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp tại Việt Nam đang hủy hoại các hệ sinh thái trên toàn thế giới.
Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể tạo ra các tác động lớn hơn để ngăn chặn sự tuyệt chủng của các loài ĐVHD.

1800 1522