Loài Rùa

 Rùa là động vật lớn chậm, quá trình sinh trưồng liên quan chật đến điều kiện môi trường như: thời tiết, nhiệt độ, chất lượng thức ăn.

Loài Rùa Biển

Loài Rùa Biển

Cùng chúng tôi hành động ngăn chặn sự tuyệt chủng của
các loài động vật hoang dã

ENV nỗ lực hoạt động để chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp tại Việt Nam đang hủy hoại các hệ sinh thái trên toàn thế giới.
Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể tạo ra các tác động lớn hơn để ngăn chặn sự tuyệt chủng của các loài ĐVHD.

1800 1522