Kỳ đà

Đặc điểm chung

Kỳ đà là loài bò sát lớn. Toàn thân phủ một lớp vảy. Chúng có cổ dài, đuôi và bộ chân khỏe, tứ chi phát triển. Dưới đây là 2 loài kỳ đà ở Việt Nam thường bị buôn bán.

 

Kỳ đà vân

Đọc thêm...

 

Kỳ đà hoa

Đọc thêm...