Kỳ đà hoa

Kỳ đà hoa

Tên tiếng Anh: Water monitor lizard

Tên khoa học: Varanus salvator

Đặc điểm nhận dạng: Kỳ đà hoa (kỳ đà nước) có cơ thể được che phủ bởi lớp vảy màu xám nâu. Trên cơ thể có nhiều đốm nhỏ li ti xếp thành các sọc chạy ngang qua cơ thể. Lỗ mũi gần với chóp mũi hơn mắt.

Mức độ bảo vệ

Công ước CITES: Phụ lục II

NĐ-06: IIB

Luật Đầu tư: Có

IUCN: LC

Vi phạm thường gặp: Kỳ đà hoa (kỳ đà nước) thường bị buôn bán để làm thức ăn hoặc để ngâm rượu.

Cùng chúng tôi hành động ngăn chặn sự tuyệt chủng của
các loài động vật hoang dã

ENV nỗ lực hoạt động để chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp tại Việt Nam đang hủy hoại các hệ sinh thái trên toàn thế giới.
Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể tạo ra các tác động lớn hơn để ngăn chặn sự tuyệt chủng của các loài ĐVHD.

1800 1522