Don

Don

Tên tiếng Anh: Brush tailed porcupine

Tên khoa học: Atherurus macrourus

Đặc điểm nhận dạng: Don (nhím đuôi chổi) có mình nhỏ nhưng đuôi dài. Bộ lông cứng của chúng ngắn hơn và nhỏ hơn so với nhím thường. Đuôi có một đoạn không có lông (khác với nhím).

Mức độ bảo tồn: Sách đỏ IUCN: Ít quan tâm (LC)

Vi phạm thường gặp: Don thường bị buôn bán và tiêu thụ để làm thức ăn. Dạ dầy don cũng bị lấy để làm thuốc hoặc ngâm rượu.

Cùng chúng tôi hành động ngăn chặn sự tuyệt chủng của
các loài động vật hoang dã

ENV nỗ lực hoạt động để chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp tại Việt Nam đang hủy hoại các hệ sinh thái trên toàn thế giới.
Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể tạo ra các tác động lớn hơn để ngăn chặn sự tuyệt chủng của các loài ĐVHD.

1800 1522